Kliknij tu po więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków.

Ostatnie lata to okres przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest wśród nich Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się także ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia zatrudnienia bądź studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Tym samym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]