Badania wysokościowe Bielsko - usługi na miarę waszych potrzeb.

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości powyżej 3 metrów nad podłogą bądź ziemią. Dotyczy to zatem robót przede wszystkim budowlanych, ale też pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i przedstawicieli wielu innych dziedzin działalności. Na czym polegają tego rodzaju badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo iż według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy musi odbywać się z używaniem specjalnych zabezpieczeń, jest szczególnie niebezpieczna, w związku z tym badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające zawroty głowy, cierpiące na zaburzenia równowagi bądź wykazujące problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi zatem kompleksowa diagnostyka z zakresu okulistyki, laryngologii (co ma wykryć kłopoty z błędnikiem i równowagą) oraz neurologii. Badania przeprowadza się poddając badanego prostym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W czasie badań można też wykryć schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości, ich wykonanie ma więc szczególne znaczenie. Nie trzeba martwić się, że niezbędne będzie poświęcenie na te badania dużo czasu, bo jest możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, że w czasie pełnienia obowiązków mogą pojawić się kłopoty ze zdrowiem, a także, iż tak stanowi prawo, badaniom tego typu trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy mają więcej niż 50 lat, muszą natomiast wykonywać je co 12 miesięcy.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]