Szukasz szczegółowych informacji o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie? Wejdź na https://tlumaczalnia.pl/ceny/

Dzięki otwarciu się naszego kraju na biznes z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia polscy tłumacze wykonują multum zwykłych i poświadczonych translacji na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, iż online bez problemu można wyszukać bezpłatne narzędzia oferujące translację, nadal nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest nieraz obligatoryjne, np. gdy musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak wstępnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Od czego wobec tego zależny jest koszt przekładu?

Czynniki kształtujące cenę przekładu

Na to ile finalnie będzie kosztowało nas tłumaczenie dokumentu wpływ mają wymienione niżej elementy:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest zasadniczo o kilkanaście procent tańsze niż przekład w drugą stroną.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (szwedzki, angielski) albo romańskich (francuski, portugalski) będzie zasadniczo tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego).
3. Czas wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “od ręki” powinniśmy przygotować portfel na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź problematyka tekstu. Przekład dokumentów handlowych, prac dyplomowych czy dysertacji medycznych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej branży, ale też należytą wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji karygodnych pomyłek.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Trzeba podkreślić, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak np. prawo jazdy bądź dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczątką z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie zaznacza czy przekład powstał z odpisu, kopii bądź oryginału, jak również przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli z reguły określają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów i świadectw, z kolei w przypadku nieodzowności zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu poświadczonym – 1125 znaków.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]