Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego typu testom. Są one konieczne w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Można stwierdzić więc, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć tylko wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury. Podczas badań ważny jest wiek badanego, gdyż sprawdzane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a więc niezbędne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zwykle robi się co 5 lat, ale jeżeli ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są wykonywać badania corocznie.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]