Sprawdź więcej szczegółów o systemie bankowym SWIFT na https://bit.ly/3wINpbI.

Mimo, iż w zasadzie regularnie korzystamy z przelewów bankowych, wiele osób po raz pierwszy dowiedziało się o funkcjonowaniu systemu SWIFT w 2022 roku w kontekście sankcji wobec Rosji jako reakcja Zachodu na konflikt zbrojny na Ukrainie. Lecz system SWIFT istnieje już od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia i stanowi jeden z filarów wydajnego funkcjonowania międzynarodowego rynku finansów.

System bankowy SWIFT używają nie tylko instytucje bankowe

SWIFT to skrótowiec od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, co po polsku tłumaczy się na Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Na co dzień jednak tego skrótu używa się po prostu do nazwania międzynarodowego systemu rozliczeń między bankami, bez którego sfinalizowanie przelewów międzynarodowych byłoby niezaprzeczalnie zdecydowanie bardziej złożone niż teraz. SWIFT to bardzo popularny, jednak nie jedyny funkcjonujący aktualnie system tego rodzaju. Nie licząc np. w Polsce korzysta się dodatkowo z systemów: Express Elixir, SORBNET i SEPA.Na świecie działają też różne systemy lokalne, służące tylko do rozliczeń między bankami na terenie konkretnego kraju.

Co jest w związku z tym głównym atutem systemu SWIFT? Używany jest prawie we wszystkich państwach świata i korzystają z niego nie tylko banki, których liczba dziś przekroczyła już 11 tys., ale również domy maklerskie, giełdy oraz wiele innych podmiotów finansowych. Każdy partycypant systemu bankowego SWIFT musi otrzymać unikalny kod (Bank Identifier Code), złożony z 8 znaków (liter i cyfr). Możliwe jest także nadawanie kodu SWIFT oddziałowi banku, w takim przypadku taki kod posiada 11 znaków.

System bankowy SWIFT – prezentujemy kody BIC/SWIFT najpopularniejszych polskich banków

Nawet jeżeli jedynie sporadycznie korzystasz z transakcji międzynarodowych, dobrze jest znać kod BIC/SWIFT własnego banku, lub przynajmniej wiedzieć gdzie szybko odszukać takie dane. Poniżej znajdziesz kody BIC najpopularniejszych banków, obecnych w Polsce.

– Getin Bank: GBGCPLPK
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– Bank BPH: BPHKPLPK
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– PKO BP (w tym dla rachunków PKO Inteligo): BPKOPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Santander Bank Polska: (dawniej BZ WBK): WBKPPLPP
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– CitiBank: CITIPLPX

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]