Kliknij tutaj po więcej szczegółów o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy na ogół rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za wykonanie usług bądź sprzedaż towaru. Niestety w takiej sytuacji urząd skarbowy nie patrzy na to czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie prędzej niż po przelaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki należy spełniać, by z niej skorzystać?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nieraz znajdują się w położeniu, gdy muszą kilka razy upominać się od kontrahenta zapłaty za wykonane usługi czy też dostarczone towary. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet znakomicie działająca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w odpowiednim terminie i finalnie otrzymać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta ustalonej zapłaty. Ze względu na sprecyzowany przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość polskich właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Jeżeli zatem sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Co sprawia, że księgowi odradzają średnim firmom metodę kasową?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Z reguły powodem tego jest kwestia regularnego monitorowania wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do permanentnego ich śledzenia, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Jednak już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem oraz redukcję prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]