Jeśli interesujesz się notami księgowymi 40 euro, koniecznie zajrzyj w to miejsce.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 (bądź więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednak nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, a jeśli wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najważniejsze, notę księgową można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy budowanych często przez szmat czasu dobrych stosunków biznesowych. Wszak opóźnienie we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią chwilowych problemów finansowych albo zwykłego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych znajdziesz na stronie Flobo

W momencie, gdy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono we wspomnianym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności w firmach, która posiada także wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]