Skieruj się na flobo.io, aby znaleźć informacje dotyczące windykacji faktur.

Jest mnóstwo rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – cykliczne monitowanie dłużnika

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez proces windykacji. Choć termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której rozpoczyna się w stosunku do dłużnika różne czynności zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. O ile ta strategia dochodzenia należności nie przyniesie efektu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset klientami i co miesiąc generuje identyczną ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w ustalonym terminie na ogół wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – wiadomości o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może skonfigurować indywidualne scenariusze działań wszczynanych w stosunku do nieterminowych klientów, wyznaczając między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą efektów, dalszymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na koniec, jeśli wymienione powyżej działania okażą się bezskuteczne, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie wpływających należności, a po pewnym okresie bywa również przyczyną znacznej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]